Measure stairs

Mjerenje stepenica Kako bismo Vam napravili ponudu za kamene stepenice potrebno nam je par informacija: 1. korak Ako se radi o pravokutnim stepenicama dovoljno je izmjeriti dužinu, širinu i visinu betona. 2. korak Naznačite broj stepenica. 3. korak Naznačite da li se stepenice nalaze između dva zida ili su otvorene s jedne strane. 4. korak […]