Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta 2017.

U sklopu programa „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta 2017.” Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske, tvrtki Kamen Plehan dodijeljena su bespovratna sredstva namijenjena očuvanju i razvoju tradicijskih obrta koji baštine posebne zanatske vještine i umijeća te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti.

Ciljevi ovog programa su jačanje konkurentnosti tradicijskih i umjetničkih obrta i povećanje prepoznatljivosti tradicijskih i umjetničkih proizvoda.

Dodijeljena sredstva iskorištena su za nabavu laserskog uređaja za precizno trodimenzionalno uzimanje mjera sa popratnom hardverskom opremom i obuku djelatnika za rad sa uređajem. Laserski uređaj uvelike povećava preciznost mjerenja jer podatke sprema u CAD formatu koji služi kao kao podloga za daljnju tehničku pripremu za izradu kamenih elemenata na CNC strojevima.

22.01.2018.

Projekt Nove forme uspješno priveden kraju

U sklopu jednogodišnjeg projekta “Nove forme – unaprjeđenje tehnološkog procesa”, vrijednog 4.000.466,19 kuna, obrt Kamen Plehan je nabavom dva nova stroja za rezanje kamena te dva stroja za poliranje i obradu, vijčanog kompresora te IKT opreme unaprijedio devet i uveo 11 novih procesa proizvodnje. 

Projekt sufinanciran iznosom od 1.458.957,83 kuna iz europskog fonda za regionalni razvoj, u trajanju od 1. studenoga 2016. do 1. studenoga ove godine, svijetli je primjer dugoročne investicije u kvalitetan plasman te povećanje konkurentnosti na tržištu. 

Projekt nam je omogućio nabavu četiri nova stroja koja dosad nismo imali; to je visoka tehnologija u obradi kamena koja je jako slabo zastupljena u Hrvatskoj, pogotovo u našoj regiji. CNC strojevi programirani su pomoću CAD programa, i mogu biti programirani i CAM tehnologijom, a te stvari još uvijek učimo i trebat će nam vremena da ih savladamo. No, donose velike prednosti u poslovanju i mogućnost izrade novih proizvoda koje dosad nismo mogli izrađivati. Postajemo puno konkurentniji na tržištu, ne samo hrvatskom, i moći ćemo izaći na strana tržišta te sudjelovati u projektima koji su tehnički zahtjevni te ćemo se izdvojiti iz konkurencije – rekao je tehnički koordinator projekta Ilija Perković i dodao kako je cilj projekta zadržati postojeća radna mjesta i educirati djelatnike za rad na novim strojevima.

Kamen Plehan prisutan je na tržištu u Slavoniji te u Zagrebu, povremeno i u Istri te Dalmaciji, a u manjim projektima i u Austriji. Projektom je predviđen razvoj nove grupe proizvoda koja uključuje ekskluzivni kupaonski namještaj; umivaonike, tuš kabine, zidne obloge, koji bi u dogledno vrijeme mogao postati novi brend.

Cilj projekta je unaprjeđenje poslovanja tvrtke proširenjem postojećih kapaciteta i diverzificiranjem usluga te proizvoda u Kamen Plehanu. Možemo reći da smo projekt uspješno proveli s obzirom na to da su sve projektne aktivnosti završile kako su planirane. Izrada projekta počela je prije gotovo dvije godine, kada je tvrtka planirala proširiti kapacitete poslovanja.

Zadovoljni smo tijekom provedbe projekta, koji je zahtjevan s obzirom na to da se radi o europskim sredstvima. U Kamen Plehanu su strateški dugoročno planirali projekt pa je sama priprema nama konzultantima bila lakša, a ujedno je i provedba bila jednostavnija jer je korisnik unaprijed imao definiranu investiciju i čekao trenutak realizacije investicije. Iz tog razloga u projektu nije bilo značajnih izmjena i odstupanja od planiranog. Inače, priprema i provedba EU projekata iziskuje dodatan angažman zaposlenika, te trošak vanjskih stručnjaka za provedbu projekata i provođenje postupaka nabave, reviziju projekata, te troškove promidžbe i vidljivosti. Stoga prijava na EU projekte mora biti planirana u skladu s provedbenim i financijskim kapacitetima prijavitelja. Korisnici EU sredstava su u principu zadovoljni kad završi projekt i nerijetko nam se vraćaju kako bi im izrađivali projekte za nove natječaje, iako količina dokumenata potrebnih za provedbu projekta ponekad može navesti klijente da požele odustati – istaknula je voditeljica Odjela za razvoj poduzetništva CTR-a Razvojne agencije Brodsko-posavske županije i vanjski suradnik za provedbu projekta Dubravka Mirković. Projekt je prijavljen 2015. godine, odluka o financiranju pristigla je u listopadu 2016, a provedba je počela u studenome. 

Mirković je dodala kako postoje dobri primjeri poduzetnika koji se CTR-u obraćaju s pripremljenim projektima i ne ulaze u investicijska ulaganja isključivo zbog natječaja ili sredstava iz europskih fondova već zbog potreba poslovanja, a traže najpovoljnije izvore financiranja kroz bespovratna sredstva ili kredite za poduzetnike s kamatnim stopama od 0,5 do 3 posto.  

Sredstva nisu namijenjena isključivo velikim tvrtkama i Kamen Plehan primjer je male tradicijske tvrtke koja je uspjela prijaviti, provesti projekt i privući sredstva iz EU fondova u svoje poslovanje, a to su činili i dok su projekti bili financirani isključivo iz državnog proračuna. Sve pohvale projektnom timu na angažmanu i pravovremenom reagiranju jer često se pojavi jaz između poduzetnika i konzultanata u ispunjavanju projektnih aktivnosti, u kojem se pravovremeno ne dobiju određene informacije što komplicira i otežava provedbu projekta – zaključila je Dubravka Mirković.

M.B. 

Posavska Hrvatska
27. listopada 2017 

OBAVIJEST O POSTUPKU NABAVE ROBE / PROCUREMENT NOTICE OF SUPPLY

KAMEN PLEHAN Klesarski obrt, Vrbska 5, 35207 Gornja Vrba, Hrvatska poziva zainteresirane gospodarske subjekte na podnošenje ponuda u postupku nabave OPREME koja se realizira kroz projekt „Nove forme – Unaprjeđenje tehnološkog procesa”, u sklopu bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova / KAMEN PLEHAN Stonecutter, Vrbska 5, 35207 Gornja Vrba, Croatia invites interested economic operators to tender offers in proceeding the procurement of EQUIPMENT which is realized through the project „New forms – Improvement of technological process”, as part of a grant for projects funded by the European Structural and Investment Funds.

 

Predmet nabave podijeljen je u dvije (2) grupe po nazivu i broju nabave (prema stavci proračuna) svake grupe opreme. Predmet nabave obuhvaća isporuku, instalaciju, garanciju i uslugu edukacije za GRUPU 1: Strojevi za rezanje kamena te isporuku, instalaciju i garanciju za GRUPU 2: Strojevi za poliranje / Subject of procurement divided into two (2) groups by name and number (according to budget line) of each group of equipment. Subject of procurement includes delivery, installation, warranty and educations for LOT 1: Stone sawing machines, and delivery, installation and warranty for LOT 2: Stone polishing machines.

U nastavku se nalaze sljedeći dokumenti koji čine dokumentaciju za nabavu: / In the below are the following documents that form the tender documents:

 

Obavijest o nabavi (OoN) / Procurement Notice (OoN)

DZN – Dokumentacija za nadmetanje / Tender documentation

Prilog I – Ponudbeni list / Annex I – Bid sheet

Prilog II – Izjava o nepostojanju razloga isključenja / Annex II – Declaration of no reason for exclusion

Prilog III – Izjava o ispunjenju uvjeta kvalifikacije / Annex III – Declaration of eligibility

Prilog IV – Tehničke specifikacije / Annex IV – Technical specifications

Prilog V – Troškovnik / Bill of Costs

 

Ponude uključujući obvezne dokumente, priloge i popratne dokumente ukoliko ih imaju, moraju se dostaviti na adresu iz točke 6.1. DZN – Dokumentacije za nadmetanje, najkasnije 17.02.2017. Za datum zaprimanja smatra se datum na pečatu poštanskog ureda / The tenders, including obligated documents, anexes and following documents if they are included, must be submitted at the adress from section 6.1 of Tender documentation, at the latest 17.02.2017. The date of receipt is the date on the stamp of the post office.

Projekt Nove forme

Kamen Plehan, klesarski obrt iz Gornje Vrbe, Vrbska 5 provodi projekt pod nazivom „Nove forme – Unaprjeđenje tehnološkog procesa”

Projekt je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Opći cilj projekta je investicijskim ulaganjem doprinijeti jačanju konkurentnosti industrije u obradi, rezanju i oblikovanju kamena u RH.

Svrha projekta je ulaganjem u proizvodnu tehnologiju omogućiti diverzifikaciju usluga i proizvoda, te proširenje kapaciteta radi povećanja konkurentnosti tvrtke.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.000.466,19 kn

Udio financiranja EU iznosi 1.458.957,83 kn

Razdoblje provedbe projekta je od 1.11.2016. do 1.11.2017. godine.

Ulaganje predviđeno ovim projektom odnosi se na nabavu 2 nova stroja za rezanje kamena, 2 nova stroja za poliranje i obradu kamena, vijčanog kompresora te IKT opreme. Navedeni strojevi i oprema omogućiti će automatizaciju proizvodnih procesa, unaprjeđenje 9 postojećih i uvođenje 11 novih procesa u proizvodnju. Ralizacijom projekta povećat će se postojeći proizvodni kapaciteti tvrtke i kvaliteta gotovih proizvoda, te će biti omogućeno uvođenje novih grupa proizvoda.

Znanja i vještine zaposlenika tvrtke bit će unaprijeđeni dodatnim edukacijama predviđenim ovim projektom.

Vidljivost i promidžba projekta predviđene su sudjelovanjem na sajmu, člancima u novinama te emisijama na lokalnoj televiziji.

Više informacija o EU fondovima potražite na:

http://www.strukturnifondovi.hr/

http://www.mingo.hr/

http://www.hamagbicro.hr/