Measure kitchen tops

Mjerenje kuhinjskih ploča Kako bismo Vam napravili ponudu za kuhinjske radne ploče potrebne su nam njihove dimenzije (i još neke informacije). Ako se radi o geometrijski jednostavnoj kuhinji, dovoljne su dimenzije ploča sa opisom obrade rubova i načinom ugradnje sudopera (nadgradni, podgradni, poravnata ugradnja) i ploče za kuhanje (nadgradna, poravnata ugradnja). Na primjer: Ploča 1 […]

Measure stairs

Mjerenje stepenica Kako bismo Vam napravili ponudu za kamene stepenice potrebno nam je par informacija: 1. korak Ako se radi o pravokutnim stepenicama dovoljno je izmjeriti dužinu, širinu i visinu betona. 2. korak Naznačite broj stepenica. 3. korak Naznačite da li se stepenice nalaze između dva zida ili su otvorene s jedne strane. 4. korak […]

Measure window sills

Mjerenje prozorskih klupica Kako bismo Vam napravili ponudu za prozorske klupice potrebno nam je par informacija. Mjerenje prozorskih klupica obavlja se na sljedeći način: 1. korak Izmjerite dužinu prozorskog otvora od zida do zida i umanjite za 0,5 cm sa svake strane (zbog istezanja materijala po dužini) 2. korak Izmjerite širinu zida do prozora 3. […]